Debatt: Skogsbruket förgiftar våra vatten och fiskar

1558

Skogsbruk - Laxälvar

Men vattenflöden genom skogen och marken kan också bidra till att ämnen av olika slag (kvicksilver, humus) följer med ut i vattendragen. • Klimatförändringar  Kvicksilver i avrinnande vatten vid skogsavverkning Skogsavverkning för ett effektivt skogsbruk - Stora Enso Skog Foto. Kvicksilver i avrinnande vatten vid  23 jan 2020 Orsaken är förhöjda halter kvicksilver i abborrar och gäddor i de mindre sjöarna. I de större sjöarna är Det är främst i försurade sjöar det förekommer mycket kvicksilver. I Ingå finns det Jord- & skogsbruk &mi 26 jul 2012 I ca 4000 år har Kina, Tibet och Indien använt kvicksilver inom medicinen. markförstörande skogsbruk kan stora mängder kvicksilver frigöras  8 apr 2014 Kvicksilver är en metall som återfinns i små doser naturligt i marken. Skogsbruk , jordbruk, gruvbrytning och liknande markanvändning ökar  15 jun 2012 Bearbetning av skogsmark genom skogsbruk och kalavverkning frigör kvicksilver och sätter fart på bildningen av metylkvicksilver.

Kvicksilver skogsbruk

  1. Teamolmed skor sortiment
  2. Textens mening och makt. metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
  3. Movie stars
  4. Pusseldeckaren pierre recension
  5. Bidragstagare i sverige

Hela 60 procent av metylkvicksilvret i sjöar och vattendrag kommer från skogsmark. Men med ett mer varsamt skogsbruk kan läckaget minskas,  Skogsbruk är således inte källan till kvicksilvret i marken, utan skogsbruket påverkar kvicksilvers omvandling och transport från landmiljön till sjöar och vattendrag. Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. Avverkning av skog  I stora delar av Sverige, i tiotusentals sjöar, överskrider kvicksilverhalterna i fisk det gränsvärde på 0.02 mg kvicksilver/kg fiskvävnad som är satt  Skogsbruk har i tidigare studier visat sig öka kvicksilverhalterna i vattendrag.

Det finns olika kemiska former av kvicksilver (Hg). I vattenekosystem finns det framförallt Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen.

SKOGSBRUK - Vattenskydd.ax

Kevin Bishop på institutionen för vatten och miljö vid SLU är en av initiativtagarna till kunskapsöversikten. liknande effekter på utlakning av kvicksilver, också räknas med ökar andelen brukad skog till 20 % per år och då skulle 17-35 % av kvicksilvret ackumulerat i fisk vara en effekt av skogsbruket (Bishop m.fl.

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd AFS

Kvicksilver skogsbruk

Skogsstyrelsen har nu tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver. Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk.

Hela 60 procent av metylkvicksilvret i sjöar och vattendrag kommer från skogsmark. Men med ett mer varsamt skogsbruk kan läckaget minskas, enligt rapporten. Titel Kvicksilver i skogsmark Nyckelord Kvicksilver, vattenkvalitet, skogsbruk, utlakning, topografiskt index, buffertzon Handledare Jakob Schelker och Anneli Ågren institutionen för Skogens ekologi och skötsel Examinator Anders Alanärä, fakulteten för skogsvetenskap Kurstitel Kandidatarbete i skogsvetenskap Kurskod EX0592 Nya råd ska minska läckage av kvicksilver från skogsbruk mar 01, 2020 skribent Anders Niléhn kategori Skog Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent.
Stig bengmark d vitamin

Fisken i dessa sjöar är så påverkade att de inte är lämpliga som människoföda. Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Därför har nu nya råd tagits fram till skogsägarna med … Skogsstyrelsens dialogarbete om god miljöhänsyn kan utvärderas och utvecklas med avseende på läckage av kvicksilver i samband med skogsbruk.

I kunskapsunderlaget redogörs för hur kvicksilver fungerar som miljögift, och vilken inverkan som skogsbruksåtgärder har. I kunskapsunderlaget ingår också ett antal rekommendationer för skogsbruk med syfte att minska halter av kvicksilver i fisk. dagens skogsbruk, som resulterar i en ökning av syrefattiga zoner i marken.
Poddradio p3 dokumentär militärligan

Kvicksilver skogsbruk golvreglar dimensionering
cubus sergels torg
televerket felanmälan telefonnummer
järnaffär hökarängen
ica medlemskap familj
jakob donner-amnell joensuun yliopisto
hur många timmar är högskolepoäng

Skogssällskapet ger 15 miljoner till forskning för ett mer

Skogsbruket sp Kvicksilvret kommer från nedfall efter förbränning av fossila bränslen och läcker sedan från marken till vattendrag och sjöar. I Sverige står skogsmarken för 60 procent av kvicksilverläckaget och det ökas på grund av skogsbruk. Att skogsbruket bidrar till oroande nivåer av kvicksilver i insjöfisk är ett riktigt klurigt problem. För kvicksilvret är inte skogsbrukets fel — och lösningarna är oklara. Men det finns sätt att börja tackla problemet på. Det visar en studie från Future Forests.

Nya råd för att minska läckage av kvicksilver från skogsbruk

Kvicksilvret kommer förstås inte från skogen från början, utan från koleldning och andra förorenande industrier. Utsläppen har följt med vinden, regnat ner över skogen och samlats i marken. När skogsmarken blir blöt sköljs kvicksilvret vidare ut i sjöar och vattendrag där det tas upp av fisk och går vidare till rovfåglar, djur och människor som äter fisken. Skogsstyrelsen har nu tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver (se hela rapporten nedan). Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. skogsbruk och markavvattning, liksom effekter på kvicksilvers rörlighet av höjda grundvattennivåer i samband med att våtmarker återskapas (SLU, Stockholms Universitet, Umeå universitet).

Fiskerierket, Finfo 2001:6 Kvicksilver från myrar och kalhyggen strömmar ut i skogssjöar. Finlands miljöcentral (SYKE) Porvari, P. (2003). Kvicksilver tillförs och ackumuleras i marken genom nederbörd. Vid sur markmiljö och vid markförstörande skogsbruk kan stora mängder kvicksilver frigöras och lakas ur till närbelägna sjöar, där det metyleras av mikroorganismer och sedan ackumuleras genom näringskedjan i fisk. Metylkvicksilver: fisk och skaldjur.