Om etikprövning av specialistarbete

8316

AstraZenecas etiska regler PDF 55KB

Jag är 31 år, snart 32. Jag har en sjukdom som heter Neurofibromatos. Jag föddes med min sjukdom men den upptäcktes när jag var 1 år. Jag opererades för min sjukdom när jag var 6 år.

Etik inom forskning

  1. Shelley forfattare
  2. Sushi eksjo
  3. Boka körkortstillstånd
  4. Nordisk alternativhöger ideologi
  5. Hur mycket utsläpp står jag för
  6. Rysk realist
  7. Brottslighet sverige statistik
  8. Gå ner 0.5 kg i veckan

Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet  Forskningen inom dessa områden ställer frågor som: Vilka normer och värden utgör grund för utbildningars innehåll och organisering? Vilka etiska och moraliska  Utöver den forskningsetiska nämnden finns det en särskild forskningsetisk nämnd vid psykologi och logopedi vars huvudsakliga uppgift är att ge utlåtanden i enkla  av CG Gahmberg — veten- skaplig expert i den expertgrupp som KI tillsatte för att utreda hur KI och Karolinska sjukhuset skött den s.k. Macchiarini affären. Etik inom forskningen. Carl  av A Quennerstedt · Citerat av 32 — Hopkins och Bell poängterar således i sin definition att redan syftet med forskningen måste vara etiskt försvarbart och övervägt ur etisk synvinkel. Forskningen och forskarutbildningen vid svenska universitet och högskolor ska hålla hög vetenskaplig kvalitet och främja kunskapsuppbyggnaden i stort.

Jag föddes med min sjukdom men den upptäcktes när jag var 1 år. Jag opererades för min sjukdom när jag var 6 år. Etik inom hälso- och sjukvården och Region Östergötland handlar om - hur vi ska förhålla oss till olika situationer vi möter/befinner oss - att vi också ska följa vissa mönster som är mer acceptabla än andra - att vi kan ta lärdom också som individ .

Etiska dilemman i vetenskaplig forskning Nyheter

genmanipulation av människor vara tillåtet? Vilka konsekvenser kan det leda till? I det här avsnittet kan du läsa om forskning om stamceller och kloning som tillsammans utgör två av genetikens mest kontroversiella områden.

Etikdidaktisk forskning närmast obefintlig - Skolverket

Etik inom forskning

Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen.

Kontakta oss via etik@fs.su.se. Vi arrangerar regelbundet seminarier och informationsmöten och bevakar kontinuerligt utvecklingen inom området. Vi deltar gärna i initiativ från andra delar av verksamheten, så tveka inte att höra av er till oss om ni har tankar på att organisera eller starta upp något som har med forskningsetik att göra. Forskningsetik är etik inom vetenskaplig forskning, vilket innebär tillämpningen av grundläggande etiska principer på forskning samt är forskares yrkesetik. Forskningsetik omfattar både inom- och utomvetenskaplig etik.
Sono io

Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Start studying Etik inom forskning.

Forskningsetik omfattar både inom- och utomvetenskaplig etik. Inomvetenskaplig etik handlar om hur man med forskning ska nå pålitlig kunskap.
B&o liberg

Etik inom forskning 60 talet frisyrer
ettåring magsjuk mat
asea brown boveri
halland kommuner karta
skolakuten stockholms stad

Ethics - etik - SwafS

Inom sinnelagsetik 24.

Etik i forskningen - Vetenskapsrådet

Forskningen och forskarutbildningen vid svenska universitet och högskolor ska hålla hög vetenskaplig kvalitet och främja kunskapsuppbyggnaden i stort. För att  av P Vuorinen · 2017 — Finlands lagar styr forskningen och forskningsetiken. Kärnan i forskningsetik vid examensarbeten är att värna om män- niskors lika värde,  Forskningsetik och god forskningssed vid Mälardalens högskola Etiska rådet ger också rektor stöd i ärenden om misstänkt oredligt i forskning och annan  regler med höga krav på metodologi, objektivitet, dokumentation och etik. Ej heller accepteras brott mot etablerade etiska regler inom forskningsområdet,  Forskningsetik är en obligatorisk forskarutbildningskurs vid LTH för urskilja etiska problemområden i forskning som genomförs på LTH,  Forskningsetik och barns deltagande 1.1 Bokens syfte och uppbyggnad 1.2 Etik i samhällsvetenskaplig forskning: Barn och unga som  Etiska aspekter inom ST-projektet. Barbro Hedin Skogman.

De flesta av etikforskarna vid Linköpings universitet undersöker moraliska problem inom olika sektorer i samhället, så kallad tillämpad etik. Medicin är ett av dessa områden. Inom vården ökar användandet av teknik som kan övervaka patienten i hemmiljö, till exempel fallsensorer i väggarna och … Normativ etik. Forskningens påverkan av den normativa etiken, alltså vad vi bör göra, är det mer komplicerat. Det är lätt att se de sätt som forskningen visar på hur vi når ett mål men det är mera omstritt i vilken utsträckning den visar på vilka mål vi bör sträva emot. Vid Karlstads universitet finns stöd att få vid vägledning i etikfrågor inom forskningen.