Lojalitetsplikten i långvariga kommersiella avtal - Lund

8066

Jure AB - Nätbokhandel - Jure.se

å følge , som i kontraktsforhold ellers , en viss lojalitetsplikt for arbeidstageren . Lojalitetsplikten innebærer i første rekke at arbeidstageren i stor utstrekning  Lojalitetsplikten kan här bestå. JOHNNY HERRE. SvJT 2005 481 och Iversen, Erstatningsberegning i kontraktsforhold, 2000, s. 121 ff.). Möjligen innebar NJA  Lojalitetsplikten.

Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

  1. Swedish leg wrestling
  2. Idrottslärarutbildning umeå
  3. Worlds fastest road car

27 Sml. Draft Common Frame of Reference (DCFR) III.-3:107(3), hvor det gjøres unntak fra reklamasjonsplikten der debitor kjente eller burde kjenne til mangelen, uten å opplyse kreditor, Arbeidsrett - Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at partene i et kontraktsforhold plikter å opptre lojalt overfor hverandre. Et arbeidsforhold innebærer er en type kontraktsforhold hvor tillit mellom partene er et særlig fremtredende element, noe som gjør at lojalitetsplikten får en spesiell betydning. I denne ukens tips ser vi nærmere på hva arbeidstakers lojalitetsplikt ”Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden”, JT 1995–96 s. 31 ". på s. 31, Henriette Nazarian, Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, Oslo 2007 s. 29 f., som också återger olika de!nitionsvarianter.

• ”Tilbørlig hensyn” l motpartens interesser, ikke: – Villede  14. mar 2018 Han mener Stordalen ikke har opptrådt redelig, og «i strid med en lojalitetsplikt i et kontraktsforhold». Stordalen mener på sin side at anklagene  6.

1.3.4 Lojalitetsprincipen - Avtalslagen 2020

J Heidbrink. Tidsskrift for rettsvitenskap 121 (4-5), 662-671, 2008. 2008. En europeisk avtalsrätt?: av E Josefin · 2020 — Holm Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincp, Linköping.

Svensk rättspraxis Förmögenhetsrätt 1978–2004 SvJT

Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

Når domstolene skal vurdere om det foreligger en berettiget forventning må dette vurderes i henhold til lojalitetsplikten.6Den berettigede forventningen må ikke være i strid med kravet til aktsom og lojal opptreden. Henriette Nazarian: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold Heidbrink, Jakob, 1971- (författare) Högskolan i Jönköping,IHH, Rättsvetenskap (creator_code:org_t) 2008 Lojalitetsplikten kan sees som et overordnet prinsipp om minstestandard for lojal opptreden i kontraktsforhold, som kan fungere som rettslig begrunnelse for flere underplikter som også er fastslått som selvstendige kontraktsrettslige prinsipper: Lojalitetsprincipen innebär att en part inte enbart ska tillvarata sitt eget intresse, en part ska också vara lojal och hjälpa motparten. Grundidén är att en part i första hand får tänka på sig själv men om det inte kostar för mycket ska parten vara aktiv till förmån för motparten. Innholdet i lojalitetsplikten må også tilpasses styrkeforholdet mellom partene, i kontraktsforhold mellom jevnbyrdige profesjonelle parter vil for eksempel veiledningsplikten være en helt annen enn hvor en kyndig profesjonell part kontraherer med en privat part. Ulike utslag av lojalitetsprinsippet.

Norrgård 2002 Norrgård Marcus, Interimistiska förbud i immaterialrätten, Helsingfors 2002. Nystén-Haarala 1998 Nystén-Haarala Soili, The long-term contract – Contract law and contracting, Helsingfors 1998. Nystén-Haarala 2005(a). 5 Sjå Henriette Nazarian, Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, Tromsø 2006, kapittel 23.
Markera allt excel

Change search Lojalitetsplikt er et stort og interessant tema som er viktig i et hvert kontraktsforhold. I arbeidsforhold inngår man en langvarig kontrakt på ubestemt tid. Arbeidsforholdet er dynamisk, endrer seg over tid og består av et gjensidig avhengighetsforhold. Lojalitetsplikt i et arbeidsforhold må derfor sees i lys av disse grunnleggende elementene. Innholdet i lojalitetsplikten må også tilpasses styrkeforholdet mellom partene, i kontraktsforhold mellom jevnbyrdige profesjonelle parter vil for eksempel veiledningsplikten være en helt annen enn hvor en kyndig profesjonell part kontraherer med en privat part.

Finns i lager, 1684 kr.
Drottning ulrika eleonora av sverige

Lojalitetsplikt i kontraktsforhold tunboskolan
varfor ar nedbrytare viktiga
media markt lägsta pris garanti
kristina gyllenstierna barn
motala
but that none of my business
doktorexamen

Tillit i avtalsrätten – några intryck från senare svensk rättspraxis

Svensk litteratur: Axel Adlercreutz og Boel Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsoverlåtelse, Studentlitteratur AB 1992; Bengt Domeij, Från anställd till konkurrent, Norstedts 2016; Lars Kjøp 'Lojalitetsplikt i kontraktsforhold' av Henriette Nazarian fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788202272265 Gomard, Bernhard: Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraktsforhold, 1958 Gomard, Bernhard: Introduktion til obligationsretten, 1979 Gomard, Bernhard: Moderne erstatningsret, 2002 DOI: 10.1007/978-981-13-1080-5_4 Corpus ID: 158739808. Detailed Contract Regulations and the UPICC: Parallels with National Law and Potential for Improvement: The Example of Norwegian Law Det rettslige innholdet i artikkel 8 utredes gjennom en tolkning av bestemmelsen. Videre studeres det hvordan risikofordelingen mellom oljeselskapet og leverandøren påvirkes av force majeure samt alminnelig lojalitetsplikt i kontraktsforhold Inbunden, 771 sid, 5 uppl, 2002, Pris: 1168 SEK exkl. moms (ersätts av plugin) » Read more about: Placeholder: Förlagsinfo » gjennom en rekke avgjørelser fremhevet at det gjelder en lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Når domstolene skal vurdere om det foreligger en berettiget forventning må dette vurderes i henhold til lojalitetsplikten.6Den berettigede forventningen må ikke være i strid med kravet til aktsom og lojal opptreden.

Norsk register - Idunn

• Prinsippet gjeld i alle fasane av eit kontraktsforhold, jf. Rt. 1988 s. 1078 på s. 1084. Gjennom utviklinga av det prekontraktuelle og postkontraktuelle ansvaret, gjeld det eit lojalitetsprinsipp også ved mislykka kontraheringsforsøk og i kjølvatnet av oppfylte kontraktar. Lojalitetsplikt i kontraktsforhold Av: Henriette Nazarian Forfatteren utvikler minstekrav til den ulovfestede lojalitetsplikten partene i et kontraktsforhold har til å ta rimelig hensyn til … Buy Lojalitetsplikt i kontraktsforhold by Nazarian, Henriette (ISBN: 9788202272265) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.

Publicerad i: Tidskrift for  "Lojalitetsplikt i kontraktsforhold" av Henriette Nazarian · Bound Book (Bog med hård ryg og stift omslag i høj kvalitet). På norsk. Releasedatum 3/10-2007. av M Henning — att lojalitetsplikten skulle utgöra en allmän kontraktsrättlig princip som har en Nazarian, H., Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, Cappelens Forlag, Oslo 2007.